آکورد آهنگ عجب ای دل عاشق - سیاوش قمیشی

C................................................................B

عجب ای دل عاشق..............تو هم حوصله داری

B.................................Am.........................

تو این سینه نشستی............هزار تا گله داری

C.....................................................................

یه روز عاشق نوری............یه روزی سوت و کوری

B.....................................Am....................

یه روز مثل حبابی...............یه روز سنگ صبوری

B.................Am...............B...........Am..........

پر از شک و هراسی............همیشه بی حواسی

B..........Am...................................C.............

پر از حرفی و خاموش..........یه قصه و فراموش

B.............Am........................B..........Am.

پر از راز نگفته..................یه کوله بار بر دوش

B..........Am.....................C......................

یه بی طاقت خسته...............به انتظار نشسته

B......Am........................B..................Am

یه روز رفیق راهی.............سفر  پای  پیاده

B.........Am.............................C...................

به اندازه عشقی.................پر از حرفای ساده

C.................................D................

(واسه روزای رفته............سفر قصه خوبه

B..........Am...................C...................D

چراغ روشن راه................قشنگی غروبه )2

/ 0 نظر / 307 بازدید