موسیقی پاپ

شما می تونید آهنگها و صدای و یا اشعار خودتون رو تواین وبلاگ بذارین تا بقیه نظر بدن

 
اهنگ بسیار زیبا از داریوش به نام بوی خوب گندم ریتم6/8
نویسنده : آرش - ساعت ۸:۳٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩
 

اهنگ بسیار زیبا از داریوش به نام بوی خوب گندم ریتم6/8

 


 

 

(Gبوی گندم مال من cmهر چی که دارم مالG تو

Gmیه وجب خاک مال من G7هرچی که میکارم مالcm تو)2بار

 

cmاهل طاغوتیه قبیله Fmمشرقیم توی این A#مسافر شیشه ای شهرcm فرنگ

 

cmپوستمم ازجنس Fmشب پوست تو از مخملcm سرخ

 

cmرختم از تاولFm تنپوش تو ازپوست Gفلک

 

Gبوی گندم مال منcm هر چی که دارم مال Gتو

 

Gmیه وجب خاک مال من G7هرچی که میکارم مال Cmتو

 

cmتو به فکر جنگل و اهن و اسمون Fmخراش من به فکرA# یه اتاق اندازه تو واسه cmخواب

 

cmتن من خاک من ساقه ی گندم Fmتن تو A#تن ما تشنه ترین تشنه یک قطره cmاب

 

Gبوی گندم مال من cmهر چی که دارم مال Gتو

 

Gmیه وجب خاک مال منG7 هرچی که میکارم مالcm تو

 

cmشهر تو شهر Gفرنگ ادماش ترمه cmقبال

 

cmشهر من شهرG دعا همه گنبداش cmطلا

 

cmتن تو مثل Gتبر تن من ریشهcm سنگ

 

cmتپش عکس یهG قبر مونده اما روcm دلم

 

Gبوی گندم مال من cmهر چی که دارم مالG تو

 

Gmیه وجب خاک مال منG7 هرچی که میکارم مال cmتو

 

cmنباید مرثیه گو باشم واسهFm خاک تنم تو اخه A#.مسافری خونه رگی اینجا cmمنم

 

cmتن من دوست نداره زخمیه دست Fmتو بشه A#حالا با هرکی که هست هر که نیست داد Gمیزنم